Pre-Summer SALE! 10% rabatt på utvalda Apple-produkter.

Försäljningsvillkor

Nedan kan du läsa om samtliga våra villkor och regler som gäller dig som säljer produkter till oss.

1.Parter

Dessa försäljningsvillkor gäller vid ingående av försäljningsavtal mellan Mtorget AB, Org.nr 556885-5372 (nedan kallat ”Mtorget”) och dess kunder (nedan kallade ”Säljare/Säljaren”). Försäljningsvillkoren gäller i de situationer där Mtorget agerar som köpare och införskaffar produkter från Säljaren till överenskommet pris. Mtorget är ett registrerat aktiebolag som ansvarar för och driver webbshopen Mtorget.se. Säljaren kan vara antingen en privatperson eller ett företag. En privatperson som ännu inte fyllt 16 år och därmed är omyndig måste ha skriftligt samtycke från sin(a) vårdnadshavare för att kunna ingå ett försäljningsavtal med Mtorget.

Säljaren ska förse Mtorget med den information som krävs för att fullfölja transaktionen. Privatpersoner måste uppge minst följande information:

1) För- och efternamn

2) Personnummer

3) Adress

4) Telefonnummer

5) Mejladress

Företag måste uppge minst följande information:

1) Företagsnamn

2) Organisationsnummer

3) Adress

4) Faktureringsadress

5) Telefonnummer till en kontaktperson som är anställd av företaget

6) Mejladress till en kontaktperson som är anställd av företaget

Information om hur vi hanterar personuppgifter återfinns i vår integritetspolicy.

Försäljningsvillkoren uppdaterades senast 2017-08-01 och gäller tillsvidare. Mtorget förbehåller sig rätten att ensidigt ändra försäljningsvillkoren utan att först meddela Säljaren om ändringarna inte påverkar det materiella förhållandet mellan parterna. Eventuella ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart.

2. Produkten

Säljaren överlåter sin Apple-produkt och eventuellt medföljande originaltillbehör (laddningskabel, strömadapter, datakabel, etc.). Under försäljningsprocessen uppger Säljaren produktens specifikationer samt skick varpå Mtorget ger ett prisförslag för produkten baserat på den information som säljaren har lämnat. Priset som lämnas är inkluderat eventuell moms.

När Säljaren är ett företag inkluderar alltid prisförslaget 25 % moms.

För att Säljaren lättare ska kunna identifiera produktens skick har Mtorget skapat olika skickklassificeringar:

Oöppnad: En oöppnad produkt är ny och oanvänd. Emballaget är helt och skyddsplasten finns kvar.

Mycket bra skick: Detta är en produkt som för sitt skick kan misstas för ny, det lilla slitage som är på den är knappt märkbart, inga defekter.

Bra skick: Produkten är i bra skick. Visst bruksslitage kan förekomma, någon mindre buckla eller repa kan finnas, inga större defekter får förekomma. Skärmen ska vara fri från repor. Vad gäller laptops så måste batteriet vara i gott skick och klara av att genomgå Apples officiella batteritester.

Kosmetisk defekt: Produkten är i hyffsat skick. Markant bruksslitage, bucklor och liknande defekter kan förekomma. Produkten är funktionsduglig.

OBS! Produkten får inte ha: sprickor, graveringar eller skärmskydd som sammanfogats med skärmen. Produkten får inte heller ha några tredjepartsdelar eller tredjepartstillbehör, som t.ex. batteri, strömadapter, laddningskabel, osv. Vidare får produkten inte ha genomgått reparation på en icke auktoriserad verkstad. Strömadaptern måste vara intakt och laddningskabelns skyddshölje får inte vara skadat. Laddaren måste även vara anpassad till eluttag i nordiska hushåll.

3. Leverans av produkten till Mtorget

Efter att Säljaren har accepterat prisförslaget ska produkten levereras till Mtorget, antingen via post med den förbetalda fraktsedeln som tillhandahålls av Mtorget eller tillsammans med överlåtelsebeviset personligen lämnas in till vår servicepartner mCare Sweden AB, Hammarby Kaj 16, 120 30 Stockholm, Sverige. Den förbetalda fraktsedeln alternativt överlåtelsebeviset mejlas till den e-postadress som Säljaren uppgett efter att prisförslaget accepterats. Produkten måste postas alternativt levereras personligen inom 10 dagar efter att prisförslaget och därmed försäljningsordern har accepterats av Säljaren.

3.1 Paketering

Säljaren ansvarar för att produkten är paketerad på ett korrekt sätt och står risken fram till att produkten har mottagits av Mtorget. Produkten måste vara till tillräckligt skyddad genom ändamålsenlig inslagning och vaddering. När det gäller mobila Apple-produkter, som t.ex. iPhone, iPad, Apple Watch o.s.v. så måste ”Find My iPhone”-funktionen (FMI) vara avstängd innan produkten levereras till Mtorget.

3.2 Andra preliminära åtgärder

Om produkten omfattas av ett MDM-system (Mobile Device Management), måste produkten kopplas bort från systemet innan produkten säljs till Mtorget. Om produkten köpts via Apples Device Enrollment Program (DEP), måste produkten kopplas bort från programmet innan produkten säljs till Mtorget.

4. Servicekontroll och prisbekräftelse

Mtorget informerar Säljaren via e-post när produkten har anlänt till vår Apple-certifierade servicepartner mCare.

När Produkten levererats garanterar Säljaren att:

  1. Den är ägare till produkten och att produkten har införskaffats lagligt.
  2. Produkten har betalats fullt ut och att den inte används som säkerhet för ett lån.
  3. All information som tidigare lämnats av Säljaren vad gäller produkten, dess skick, äganderättensinnehavare, osv. är korrekt.

Mtorget kan inte hållas ansvariga för eventuella konsekvenser/kostnader som uppkommit som en följd av att Säljaren har brutit mot ovanstående utfästelser.

Efter servicekontrollen (som tar ca 3-5 arbetsdagar) kommer det ursprungliga prisförslaget antingen godkännas eller justeras. Ifall prisförslaget godkänns går ärendet vidare till utbetalningsfasen utan att något meddelande skickas till Säljaren. Ifall prisförslaget skulle justeras meddelas Säljaren om detta och får istället ett nytt prisförslag från Mtorget. Det som kan föranleda att ett prisförslag justeras är att det under servicekontrollen uppdagas att produkten avviker från vad Säljaren uppgett under försäljningsprocessen eller att andra defekter/brister upptäckts. En justering kan t.ex. bero på att produktens kosmetiska skick avviker från vad Säljaren uppgett, ett upptäckts komponentfel eller liknande defekt. Prisförslaget kan justeras även om produktens batteri inte klarar av Apples officiella batteritest.

Under servicekontrollen raderas all data i enlighet med gällande dataskyddslagar. Mtorget ansvarar inte för indirekta skador eller ekonomiska förluster som uppstått genom ett fel i dataraderingsprocessen. Säljaren ansvarar själv för att data som ska sparas har säkerhetskopierats och sparats på en annan enhet innan produkten levereras till Mtorget. Kvarblivna SIM-kort och skärmskydd tas bort och kasseras under servicekontrollen.

Om det ursprungliga prisförslaget godkänns av Mtorget eller det justerade prisförslaget accepteras av Säljaren, betalar Mtorget ut det överenskomna beloppet till det bankkonto som Säljaren har uppgett. När det kommer till privatpersoner använder Mtorget Swedbanks SUS system och utbetalning kommer istället ske till det bankkonto som är kopplat till Säljarens personnummer. Utbetalningen behandlas normalt inom två arbetsdagar från godkännandet av (det justerade) prisförslaget.

5. Hävning av försäljningsavtalet

Mtorget förbehåller sig rätten att ensidigt och utan ersättning avstå från att köpa produkten fram tills den tidpunkt då utbetalning skett till Säljaren. Säljaren informeras i sådana fall om eventuell avbokning via e-post. Skulle försäljningsavtalet hävas enligt ovanstående kommer Mtorget leverera produkten till Säljaren genom samma leveransmetod som Säljaren ursprungligen använt sig av. Om Säljaren väljer att avbryta försäljningen eller om Mtorget häver försäljningsavtalet på grund av Säljarens försumlighet eller på grund av att man upptäckt en väsentlig brist i produkten, förbehåller Mtorget sig rätten att returnera produkten till Säljaren, efter att säljaren betalat frakt- och hanteringskostnader. Frakt- och hanteringskostnaderna för närvarande 200kr. Kostnaderna inkluderar moms. Om frakt- och hanteringskostnaderna inte betalats i sin helhet inom en (1) månad från att produkten ankommit till service övergår äganderätten till Mtorget.

7. Godkännandet av försäljningsvillkoren och villkorens ikraftträdande

Försäljningsvillkoren träder i kraft när båda parterna accepterat försäljningsvillkoren.

Säljaren godkänner försäljningsvillkoren elektroniskt genom att trycka på en särskild ”Jag accepterar” knapp under försäljningsorderprocessen på Mtorget webbshop. Mtorget accepterar i sin tur försäljningsvillkoren genom att godkänna Säljarens försäljningsorder och skicka Säljaren ett orderbekräftelsemejl.

Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta använda webbsidan går du med på våra villkor för cookies.